TECHNICKÉ INFORMACE

“Tento technický manuál není jízdním řádem pro naši konkurenci, ale pouze shrnutím technických informací,  základních podmínek + postupu prací, pro Vaši lepší představu a orientaci o tom, co realizace PANDOMA obnáší a jak má vypadat”.


STAVEBNÍ  PŘIPRAVENOST


STĚNY PANDOMO

Stěny určené pro aplikaci stěrek PANDOMO musí být pevné, suché a čisté. Jako vhodné jsou stěny s  kvalitním štukem (nerozpraskané a nedrolící se),  sádrokarton nebo ytong zatažený lepidlem. Rovinnost podkladu +/- 2mm na 2 bm a  vlhkost max. 2 – 2,5 %. Povrch z PANDOMA je pouze dekorativní vrstvou, která stavební podklad nevyrovnává, ale kopíruje a vytváří na něm pohledovou dekorativní vrstvu.

Všechna měření vlhkosti, rovinnosti + kontrolu podkladu (prasklin, dilatací apod.)

provádíme v případě realizace zakázky zdarma

 


STAVEBNÍ PODKLAD  /  PŘIPRAVENOST

VHODNÉ STAVEBNÍ PODKLADY  ….. 100%

Tyto podklady lze bez problémů použít

STAVEBNÍ PODKLAD, KTERÝ  LZE OPRAVIT / DOKONČIT  ….. 50/50%

Tyto podklady lze použít po jejich dodělání / opravě

NEVHODNÝ  STAVEBNÍ  PODKLAD  ….. 0%

Tyto podklady pro stěrky PANDOMO nelze použít


PROVÁDĚNÉ PRÁCE + jejich HARMONOGRAM

1. den: Oprava podkladu ….. Lepení hliníkových lišt pro ukončení v ostrých rozích a zakončeních ploch …… Penetrace podkladu před aplikací první podkladní stěrky

2. den: Aplikace první podkladní stěrky s perlinkou, (cca 2 mm  vrstva), která armuje, vyrovná + dokonale připraví podklad  ……  Schnutí / zrání podkladní stěrky do dalšího dne.

3. – 4.  den: Příprava – zataženého povrchu + aplikace barevné vrstvy …… Penetrace povrchu …… Příprava barvy dle vybraného odstínu budoucí stěny ….. Aplikace finální barevné vrstvy +2/3 mm PANDOMO W1 (hlazení povrchu / tvorba kresby) …… Schnutí / zrání barevné stěrky do dalšího dne.

5. den: Přebroušení plochy / zapálení kresby + hlazení ….. Přebroušení okrajů u zdí + rohů delta bruskou, dobroušení / modelování  rohů …… Kontrola povrchu před lakováním + případné opravy ….. Lakování první vrstvy dvousložkovým transparentním CTG epoxi lakem …… Schnutí / zrání prvního laku do dalšího dne.

6. den: Kontrola povrchu před lakováním + případné opravy (vlas, moucha, prach v lakovaném povrchu) ….. Lakování druhé vrstvy dvousložkovým transparentním CTG epoxi lakem ….. Schnutí / zrání druhého laku do dalšího dne.

7. den: Kontrola povrchu + případné opravy (vlas, moucha, prach v lakovaném povrchu) ….. Mezibroušení povrchu před poslední vrstvou matného PU laku ….. Lakování finální vrstvy dvousložkovým Polyuretanovým lakem …… Schnutí / zrání finálního laku do dalšího dne.


PODLAHY PANDOMO


STAVEBNÍ PODKLAD  /  PŘIPRAVENOST . . .

VHODNÉ STAVEBNÍ PODKLADY  100%

Tyto podklady lze bez problémů použít

STAVEBNÍ PODKLAD, KTERÝ  LZE OPRAVIT 50/50%

Tyto podklady lze použít po jejich dodělání / opravě

NEVHODNÝ  STAVEBNÍ  PODKLAD 0%

Tyto podklady pro stěrky PANDOMO nelze použít


. . . . PROVÁDĚNÉ PRÁCE + jejich HARMONOGRAM . . . .

1. den:  Oprava podkladu – prasklin, děr, boulí, nedostatečné / nekvalitní dilatace,………. Lepení hliníkových lišt na ukončení a dilataci podlah v ploše………..Penetrace podkladu před aplikací první podkladní stěrky

2. den:  Lepení dilatace u zdí………..Aplikace první podkladní stěrky + 5mm, která vyrovná a dokonale připraví podklad ……… Schnutí / zrání podkladní stěrky do druhého dne.

3. den:  Penetrace podkladní stěrky ……… Příprava barvy dle vybraného odstínu budoucí podlahy………. Aplikace finální barevné vrstvy +5 mm PANDOMO K1 (kalibrace vrstvy 5 mm, hlazení povrchu / tvorba kresby)………. Schnutí / zrání barevné stěrky do druhého dne.

4. den:  Přebroušení plochy / zapálení kresby – hlazení ……….. Přebroušení okrajů u zdí + rohů delta bruskou ……… Kontrola povrchu před lakováním + případné opravy vzduch. bublinek apod. ……… Lakování první vrstvy dvousložkovým CTG epoxi lakem ……… Schnutí / zrání prvního laku do druhého dne.

5. den: Kontrola povrchu před lakováním + případné opravy (vlas, moucha, prach v lakovaném povrchu) ………. Lakování druhé vrstvy dvousložkovým CTG epoxi lakem ………. Schnutí / zrání druhého laku do dalšího dne.

6. den: Kontrola povrchu + případné opravy (vlas, moucha, prach v lakovaném povrchu) ………. Mezibroušení povrchů před poslední vrstvou matného PU laku ……… Lakování finální vrstvy dvousložkovým Polyuretanovým lakem ………. Schnutí / zrání finálního laku do dalšího dne.

Plné zatížení podlahy po provedení finální povrchové úpravy může nastat po 2-3 dnech.

Na plochy ošetřené lakováním poskytujeme prodlouženou záruku v trvání 36 měsíců. Na plochy ošetřené olejem pouze  24 měsíců.


PODLAHY – VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Podklady vhodné pro aplikace produktů  PANDOMO na podlahy  jsou – betonová podlaha,  cementový potěr / mazanina,  anhydritový potěr (po aplikaci adhézního můstku  + cca 300,- Kč/m2). Aplikace v trvale vlhkých prostorech nebo na dřevěný podklad není vhodná.

2. Podklad musí být suchý (2 % CM), nosný a čistý. Rovinnost podkladu musí být +- 2 mm / 2 bm, kterou ukládá stavební firmě i ČSN. Povrch z PANDOMA je pouze dekorativní vrstvou, která stavební podklad nevyrovnává, ale kopíruje a vytváří na něm pouze pohledovou dekorativní vrstvu.

3. Pro schnutí nové cementové mazaniny / betonu platí, že proschnutí 1 cm trvá v ideálních podmínkách cca 1 týden. Potěr nesmí před aplikací vykazovat vlhkost vyšší než 2 – 2,5 %.

4. Praskliny, trhliny, napojení betonů a pracovní spáry v potěru se nesmí před zahájením prací opravovat. Před aplikací stěrek se zkontrolují a zvolí se nejvhodnější postup k jejich zpevnění, který aplikace PANDOMA od  nás  zahrnuje. Odborná oprava nedovolí jejich další pracování a praskání do pohledové vrstvy.

5. Optimální teplota pro zpracování se pohybuje mezi 18 a 25 C°, při relativní vlhkosti vzduchu do 65% rh.

6. Pracoviště musí být  po celou dobu realizace chráněno před ostatními řemeslníky,  padajícími stavebními nečistotami a vodou.

7. Nově zhotovené podlahy PANDOMO smějí být prvních cca 14 dnů zakrývány pouze „paropropustným“ materiálem, aby nedošlo k vytvoření fleků nebo map na podlahách.

Vhodnost jiných podkladů je nutné konzultovat

Všechna měření vlhkosti, rovinnosti + kontrolu podkladu (prasklin, dilatací apod.) provádíme v případě realizace zakázky bezplatně

 


[Galerie nebyla nalezena]

 

13 bodů nutných k dokonalému povrchu podlah PANDOMO – aplikační KNOWHOW  AB Parket

POZNÁMKA :  Aby nedocházelo k praskání stěrky,  tak je nutné dodržet  v ploše ……  (aplikační knowhow AB Parket)…../….. u dilatačních celků …… (aplikační knowhow AB Parket) …./….u zdí ….. (aplikační knowhow AB Parket) …../….. u rohů ….. (aplikační knowhow AB Parket) ../.. opravy starých prasklin podkladu je nutné mimo sešití  ošetřit ještě ….. nebo …..  (aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :  Aby nedocházelo ke vzniku bublinek / kráterků v ploše, tak je nutné …..  (aplikační knowhow AB Parket) + zabránit …..(aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :  Aby byla barva povrchu jednotná, tak je nutné ….. (aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :  Aby byl finální povrch rovný bez ďolíků nebo boulí, tak je nutné  …… (aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :  Aby nedocházelo ke vzniku děr / bublinek u zdí nebo dilatací, tak je nutné  ….. (aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :  Aby bylo docíleno požadovaného druhu kresby finálního povrchu (mramorování), tak je nutné ….. (aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :  Aby nedocházelo ke vzniku prohlubní, hran nebo boulí na lakovaném povrchu, tak je nutné ….. (aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :  Aby byl finální lakovaný povrch hladký a jednolitý, tak je nutné ….. (aplikační knowhow  AB Parket)

POZNÁMKA :  Aby nedocházelo na finálním lakovaném povrchu ke vzniku tahů od válečku nebo čar od štětce, tmavších nebo světlejších pruhů v laku,  lokálnímu vzniku škraloupů / zkrabacení povrchu, tak je nutné  …… (aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :   U podlah s teplovodním vytápěním je třeba  ……+…… (aplikační knowhow AB Parket)

POZNÁMKA :   Aby nedocházelo k praskání podkladu tak je zapotřebí  ……. + ……. + ……. (aplikační knowhow AB Parket)

 


[Galerie nebyla nalezena]

Stavební výšky:

PODLAHY

PANDOMO K1 – hladká podlaha: …… na beton  10 mm …… na anhydrid  12 mm …… s instalací elektrického topení  15 mm

PANDOMO K2 Loft – plastická podlaha : …… na beton  5 mm …… na anhydrid  5 mm …… s instalací elektrického topení 12 mm

EPOXIDOVÉ + POLYURETANOVÉ  povlaky vč. stěrkování : …… na beton  4 – 6 mm …… na anhydrid  4 – 6 mm

[Galerie nebyla nalezena]

STĚNY

PANDOMO W1 + W3  – hladká stěna : …… na hladký podklad (SDK, štuk, lepidlo) …… 3 – 4 mm

PANDOMO W1  – plastická stěna : …… na hladký podklad (SDK, štuk, lepidlo) …… 4 – 5 mm


[Galerie nebyla nalezena]

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Olejované  PANDOMO

Podlahy ošetřené PANDOMO SL olejem jsou o 1 den rychleji hotové  (odpadá 3. vrstva laku / přibyde nutné první ošetření povrchu +  prvotní údržba) a ušetříte u nich cca 100,- Kč/m2, ale po vlastních zkušenostech od roku 2004 ji z důvodu náchylnosti povrchu moc nedoporučujeme. Olejovaný povrch vypadá sice velmi přírodně, ale musí se často udržovat speciálními prostředky, které mu zajišťují impregnaci před možným vsakováním nečistot nebo vlhkostí do jeho povrchu.  Použití olejovaného povrchu v koupelně je VYSLOVENĚ  NEVHODNÉ, nedoporučujeme ho a ani neprovádíme. Několik takových koupelen zhotovených naší konkurencí jsme již opravovali a výskyt plísně + mokrých fleků na nich nebyl výjimkou.

Lakované   PANDOMO

Lakované povrchy PANDOMO jsou nejodolnější a nejpraktičtější variantou těchto povrchů.   K hotovému povrchu se můžete chovat jako k linoleu, které nevyžaduje náročnou údržbu. Vzhled povrchu je sametově matný a oproti lesklejším úpravám Vám hodně odpustí. Při použití laku (Epoxid / Polyuretan) v koupelně Vám nehrozí plesnivění nebo pronikání vody do stavebních konstrukcí jako tomu může být u olejovaných povrchů.  Na lakované povrchy poskytujeme prodlouženou záruku v trvání 36 měsíců.


MÚŽE BÝT  HODNĚ  “LEVNÉ  PANDOMO”  KVALITNÍ?

Odpověď je na Vás, ale pomůžeme Vám to pochopit.

Asi se budete divit, že je tento odstavec zde, ale otázka v nadpisu s technikou prací velmi souvisí. Různé materiály mají různou cenu a každý řemeslník je i jinak šikovný.  Kvalitní PANDOMO se skládá z cca 17ti až 23ti pracovních kroků a postupů doporučených výrobcem a zdokonalených pouze dlouholetou praxí. Reálná cena PANDOMA je podobná velkoformátové dlažbě a pokud má být PANDOMO výrazně levnější, pak jedinou cestou k tomuto efektu je vynechání některých pracovních kroků,  ošizení použitých materiálů nebo zjednodušení si práce.

PANDOMO je z 80% o kvalitě celkové práce a pouze 20% o materiálu.  Díky tomu tyto chyby a zjednodušení neodpouští a vždy je vrátí nebo ukáže na výsledném efektu a své životnosti.

Pro Vaši představu zde uvádíme náš archiv fotografií “KONKURENČNÍCH  realizací, které jsme měli tu čest potkat, po někom předělávat nebo opravovat “.

 

KONKURENČNÍ  STĚNY

KONKURENČNÍ  PODLAHY

UŽ  VÍTE,  JESTLI  MÚŽE  BÝT  HODNĚ  “LEVNÉ  PANDOMO”  KVALITNÍ?